توضیحات:

ویلا زیبای الف با 1000 متر زمین و 600 متر بنا که توسط ساخت ویلا ساخته شده و تحویل مشتری داده شده است.